Privacy policy

Uw privacy is belangrijk voor ons!

Wij verwerken een aantal persoonsgegevens van u voor de volgende doelen:

  • om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
  • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • ter behartiging van de belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
  • voor het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
  • voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
  • om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
    kunnen voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Deze persoonsgegevens delen wij enkel met derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of vragen deze
over te dragen. Dit verzoek kan u indienen via mail aan hello@dols1948.com.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
kan u ook via deze weg dit aan ons melden.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden
tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35,
BE-1000 Brussel) of de Autoriteit Persoonsgegevens (Bezuidenhoutseweg 30, NL- 2594 AV Den
Haag)

Deze Privacy verklaring is van toepassing tot de verwerking van uw persoonsgegevens door The Owl
Society BV bestaande uit:

Dols NV, Langendijkstraat 3, BE-3690 Zutendaal
Dols Kantoorinstallatie en Projectinrichting BV, Dr. Nolenslaan 112, NL6136 GV Sittard